Język

Jaśniej, proszę!

Tekst „dobrze się czyta”, gdy jego kompozycja i terminologia są przemyślane i dopasowane zarówno do tematu, jak i do odbiorcy. Wystarczy poświęcić nieco uwagi, by…
Justyna Sofińska
21 marca 2019