Tłumaczenia finansowe to nie tylko sprawozdania i raporty okresowe. O ile w regulowanym języku oficjalnych dokumentów nie ma miejsca na nieformalne zwroty, to w rozmowach i tekstach publicystycznych o pieniądzach i biznesie można pozwolić sobie na więcej językowej swobody. Poniżej znajdziecie osiem często używanych idiomów finansowych w języku angielskim wraz z przykładami wprost z wiodących tytułów prasy gospodarczej.

 

Haircut

Obniżenie wartości przy wycenie aktywów wyrażone w procentach, obliczane na potrzeby kalkulacji ryzyka m.in. w przypadku udzielania kredytu. Przykładowo bank zaciągający kredyt w banku centralnym musi ustanowić zabezpieczenie; do jego wyceny bank centralny stosuje haircut.

Przykład:

A haircut of just 18% would leave commercial banks insolvent and require a recapitalisation worth at least 25% of GDP, estimates IHS Markit.

 

Run into debt

Popaść w długi, znaleźć się pod kreską.

Przykład:

The prominent family, which ran into debt problems after teaming up with London financier Nat Rothschild, slipped below $1bn to $890m, down from $2,2bn two years ago.

 

To foot the bill

Pokryć koszty, zapłacić rachunek, często za kogoś innego.

Przykład:

If an oil giant like BP has one of its rigs go up in flames, and millions of gallons of oil start spurting into the ocean, then the company has to foot the bill for all direct clean-up costs.

 

Crunch the numbers

Przeliczyć koszty, wykonać obliczenia, dokonać kalkulacji przed podjęciem decyzji.

Przykład:

Two economists, Pete Klenow  and Austan Goolsbee, are helping the firm to crunch the numbers.

In the red

Przynosić straty, na giełdzie: być na minusie, obserwować spadek notowań.

Przykład:

Wall Street ended in the red having spent most of Monday fluctuating between losses and gains as investors refocused on US-China trade tensions ahead of a meeting between the two countries later this week.

 

You can take it to the bank

Niemal dosłowny odpowiednik polskiego „masz to jak w banku”, czyli: możesz być tego pewny.

Przykład:

You can take it to the bank – the Federal Reserve will be lowering interest rates sooner rather than later.

 

Feel the pinch

Odczuć negatywne skutki czegoś, najczęściej w kontekście finansowym. Inaczej: odnotować stratę w wyniku zewnętrznych okoliczności.

Przykład:

Nepali economy starts to feel the pinch as coronavirus spreads. Given travel restrictions and a fall in Chinese imports, manufacturing and remittance are expected to see a slump.

 

Fool’s gold

Oryginalnie mianem fool’s gold, czyli złotem głupców określano piryt, który w żółtym zabarwieniu wyglądem przypomina złoto, przez co bywał mniej lub bardziej intencjonalnie mylony z drogocennym kruszcem. Później określenie rozpowszechniło się w znaczeniu zbliżonym do polskiego przysłowia „nie wszystko złoto, co się świeci”, czyli nietrafionej, przeszacowanej inwestycji.

A pot of fool’s gold lies at the end of the rainbow. Investors have rediscovered the inherent volatility of emerging markets.