Zdecydowaną większość projektów tłumaczeniowych realizujemy w środowisku CAT.

Środowisku, które pozwala na szeroko rozumiane zarządzanie zasobami językowymi i szczegółową analizę dokumentów, przede wszystkim pod kątem podobieństwa do uprzednio tłumaczonych plików. Podstawowym zasobem w takich projektach jest pamięć tłumaczeniowa (TM, z ang. translation memory) złożona z par zdań (lub mniejszych segmentów) pochodzących z dokumentu w języku źródłowym oraz jego tłumaczenia. Co to dokładnie oznacza dla tłumacza i dla klienta?

Wykorzystanie Powtarzalności

Powtarzalność ma tutaj kluczowe znaczenie ponieważ im bardziej homogeniczne są tłumaczone treści – jak to często ma miejsce w tłumaczeniach technicznych lub finansowych – tym większa rola TM, która raz przetłumaczony tekst będzie „pamiętać” i podsuwać tłumaczom do wykorzystania w kolejnych projektach, znacznie przyspieszając tym samym pracę nad kolejnymi projektami. Taki tekst wstawiony przez tłumacza z TM, w zależności od poziomu faktycznej zbieżności dokumentów, może być rozliczony po odpowiednio niższej stawce, co w przypadku wysoce powtarzalnych dokumentów (na przykład sprawozdań finansowych) może skutkować niebagatelną obniżką ceny.

Kwestia spójności

Oprócz wymiernych korzyści w zakresie rozliczenia i tempa tłumaczenia, pamięci tłumaczeniowe mają ogromne znaczenie dla jakości i spójności tekstów. To dzięki nim powtarzany cytat, korporacyjna stopka czy pozycje w bilansie zawsze będą wyglądały w tłumaczeniu tak samo. W Corporate Services dla każdego klienta tworzymy i na bieżąco aktualizujemy indywidualne pamięci i zasoby, co pozwala na zachowanie jednolitej stylistyki w ramach tekstów klienta i zapewnienie niezmiennie wysokiego poziomu tłumaczeń.
Podsumowując zalety pamięci tłumaczeniowych trzeba jednak zaznaczyć, że działają tu swego rodzaju korzyści skali. Pozytywne efekty wykorzystania TM będą tym widoczniejsze, im więcej tłumaczymy u jednego dostawcy, ponieważ z każdym zleceniem rozbudowujemy bazę danych do przyszłego użytku.