Tłumaczenie tekstów o tematyce prawniczej wymaga nie lada doświadczenia, tłumaczenie prawne – dodatkowo wyjątkowej skrupulatności. Na czym polega różnica między tymi dwoma specjalnościami i dlaczego mimo zbliżonej tematyki nie można uznać ich za tożsame?

Dokumenty prawne, tłumaczenia prawne

Język prawny cechuje się sformalizowanym, uporządkowanym słownictwem. W aktach prawnych znajdują się bowiem definicje legalne,  które na trafiają na stałe do języka prawnego i prawniczego. Spójna, nierzadko regulowana terminologia i frazeologia służą jednolitej interpretacji przez osoby podlegające danym unormowaniom i organy stosujące prawo. Brak precyzji w nazewnictwie lub niewłaściwie skonstruowane zdanie mogą mieć w tym przypadku bardzo daleko idące konsekwencje, dlatego tłumacz tekstów prawnych oprócz szerokiej wiedzy merytorycznej musi wykazać się szczególną skrupulatnością.

Przykładowe teksty prawnicze, które trafiają do tłumaczenia, to:

– dyrektywy unijne,

– traktaty międzynarodowe,

– ustawy,

– rozporządzenia,

– inne akty normatywne.

 

Teksty prawnicze, tłumaczenia prawnicze

Język prawniczy często definiuje się jako język, którym posługują się osoby stosujące i interpretujące prawo. Tutaj również wierność, jednoznaczność i wrażliwość na zawiłości specjalistycznego języka mają szczególne znaczenie, jednak stopień sformalizowania nie jest tak wysoki, jak w przypadku tłumaczeń prawnych. W zależności od zastosowania można wyróżnić język prawniczy praktyki (zastosowanie prawa, np. w umowach), język prawniczy doktryny/nauki (język nauki prawa) oraz język prawniczy potoczny (nieoficjalne zastosowania – dyskusja o prawie).

Tłumaczenia prawnicze mogą obejmować:

– interpretacje przepisów i dokumentów prawnych,

– komentarze do tekstów prawnych,

– prace naukowe z dziedziny prawa,

– podręczniki i opracowania,

– analizy prawnicze,

– statuty spółek,

– umowy,

– akty notarialne,

– pisma sądowe, pozwy, odwołania, wyroki.

 

Tłumacz tekstów prawnych lub prawniczych nie musi być tłumaczem przysięgłym; powinien jednak posiadać szeroką wiedzę językową i merytoryczną. Znajomość systemów prawnych obu krajów z danej pary językowej może okazać się kluczowa, zwłaszcza w częstych przypadkach, kiedy pojęcia prawne okazują się nieprzystające. Z tego powodu często przekładem prawnym i prawniczym zajmują się zawodowi prawnicy z odpowiednią znajomością języka obcego.

 

 

 

 

 

 

W Corporate Services od lat obsługujemy działy prawne i kancelarie, zarówno mniejsze, jak i te największe, które regularnie powierzają nam swoje dokumenty, ponieważ z każdym zleceniem potwierdzamy, że usługi CS są godne ich zaufania. Czytaj więcej w zakładce oferta.