Coraz więcej usług i urzędowych procedur przenosi się do sieci. Podpis elektroniczny pozwala załatwić wiele spraw na odległość, a w obecnych warunkach to wyjątkowo ważna zaleta. Czy podpisem elektronicznym można także uwierzytelniać tłumaczenia? Jak najbardziej!

 

1. Co to jest podpis elektroniczny – podpis bezpieczny, podpis kwalifikowany?

Najogólniej rzecz biorąc, podpis elektroniczny to metoda cyfrowej weryfikacji tożsamości i uprawnień. Rodzaje podpisu elektronicznego rozróżniamy ze względu na zabezpieczenie certyfikatem kwalifikowanym. Ze względu na zmiany w prawie podpis elektroniczny bywa często mylnie określany jako zwykły, bezpieczny,  zaufany, etc. Określenia „podpis zwykły” i „podpis bezpieczny” pochodzą z Ustawy o podpisie elektronicznym z 2001 roku. Ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej wprowadza pojęcie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Podpis nieweryfikowany certyfikatem kwalifikowanym możemy zatem określać jako podpis niekwalifikowany. Tyle o nazewnictwie, przejdźmy jednak do konkretów:

  • Podpisem elektronicznym niekwalifikowanym jest między innymi ogólnodostępny i darmowy Profil Zaufany, którym możemy posłużyć się w kontaktach z urzędami.
  • Kwalifikowany podpis elektroniczny to podpis potwierdzony certyfikatem kwalifikowanym za pomocą urządzenia zatwierdzonego przez Narodowe Centrum Certyfikacji.

Dokumenty z podpisem elektronicznym mają taką samą moc prawną, jakby były podpisane własnoręcznie, jednak w najbardziej formalnych sytuacjach dla maksymalnego bezpieczeństwa wymaga się podpisu kwalifikowanego. Taką sytuacją jest też uwierzytelnienie tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego. Jak czytamy w Ustawie o zawodzie tłumacza przysięgłego:

 

 „Tłumacz przysięgły może, za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, poświadczyć tłumaczenie lub odpis pisma w postaci elektronicznej. Poświadczenie odpisu pisma w postaci elektronicznej może być dokonane tylko na podstawie oryginału, tłumaczenia lub odpisu dokumentu w formie pisemnej.”

 

2. Zalety podpisu elektronicznego

Czy kwalifikowany podpis elektroniczny (KPE) jest dobrą inwestycją? Coraz więcej klientów zauważa, że tak. KPE znacząco usprawnia stronę logistyczną eliminując czas i koszty związane z wysyłką dokumentów w formie papierowej. Dodatkowo przekazanie tłumaczenia drogą elektroniczną – zwykłym emailem lub przez panel klienta – praktycznie wyklucza możliwość utraty lub zniszczenia dokumentów.

Podpis elektroniczny dla tłumacza przysięgłego ma jeszcze jedną ogromną zaletę – oszczędza czas, który tłumacz musiałby poświęcić na opieczętowanie każdej ze stron fizycznego dokumentu. Przy obszernych zleceniach może to oznaczać nawet kilka zaoszczędzonych godzin.

Dodatkowe plusy KPE to oszczędność materiałów, ułatwiona archiwizacja i przeszukiwanie dokumentów oraz niezależność od pośrednictwa urzędów pocztowych i usług kurierskich.

 

3. Czy to bezpieczne?

Kwalifikowany podpis elektroniczny z założenia ma za zadanie zapewnić maksymalne bezpieczeństwo danych. KPE, czyli podpis bezpieczny musi mieć określoną wykorzystującą odpowiednie algorytmy kryptograficzne (tzw. klucze prywatne i publiczne).

Bezpieczeństwo danych zapewnia także procedura pozyskania takiego podpisu. U certyfikowanego sprzedawcy podpisujemy umowę oraz nabywamy certyfikat. Należy go odebrać osobiście, ponieważ na miejscu potwierdzamy prawdziwość danych. Dodatkowo otrzymujemy narzędzia pozwalające na korzystanie z podpisu. Standardowy zestaw do podpisu zawiera certyfikat, kartę kryptograficzną z czytnikiem lub tokenem oraz oprogramowanie do połączenia karty z komputerem. Specjalna aplikacja pozwala wybrać dokumenty do opatrzenia podpisem elektronicznym.

Dokument podpisany elektronicznie zawiera dokładne informacje o dacie sporządzenia i podpisania. Jest także zabezpieczony przed zmianami, dzięki czemu każda edycja od momentu poświadczenia dokumentu przez tłumacza przysięgłego będzie wyraźnie oznaczona.

 

4. Jak zdobyć podpis kwalifikowany?

Obecnie w Polsce działa pięć podmiotów autoryzowanych do świadczenia usług certyfikacyjnych związanych z kwalifikowanym podpisem elektronicznym:

  • Krajowa Izba Rozliczeniowa (Szafir),
  • Polska  Wytwórnia Papierów Wartościowych (Sigillum),
  • Asseco Data Systems S.A. (CERTUM),
  • Enigma S.O.I.(PEM-HEART),
  • EuroCert.

Zestawy kupujemy na rok lub dwa lata. Ceny zestawów kwalifikowanych z oprogramowaniem kształtują się w okolicach 200-300 złotych.

 

 

 

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów Corporate Services oferuje tłumaczenia przysięgłe uwierzytelnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym.