Z nowym rokiem weszła w życie nowela Kodeksu spółek handlowych, wprowadzająca obowiązek posiadania strony internetowej przez każdą spółkę akcyjną oraz komandytowo-akcyjną. Nowe zasady mają wesprzeć realizację obowiązków informacyjnych wobec akcjonariuszy.

 

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych – obowiązkowa strona internetowa

Ustawa z dnia 30.08.2019 r.  wprowadza w art. 5 KSH nowy § 5 o następującej treści:

 

Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.

 

Zgodnie z nowymi przepisami strona internetowa powinna zawierać informacje o samej spółce i służyć jako kanał bieżącej komunikacji z akcjonariuszami. Taki krok ze strony ustawodawcy ma na celu wzmocnienie ochrony praw akcjonariuszy i poprawę bezpieczeństwa obrotu. Strony powinny być dostępne i zgłoszone do KRS od 1 stycznia 2020 roku, czyli od dnia wejścia w życie noweli.

 

Strona internetowa spółki a obowiązek informacyjny

Zakres informacji podlegających publikacji na stronie www spółki określa art. 206 § 1 k.s.h. Zgodnie z nim strona www spółki powinna zawierać: nazwę firmy, siedzibę i adres spółki, numer KRS, oznaczenie właściwego sądu rejestrowego, NIP i wysokość kapitału zakładowego. Dodatkowo publikacji podlegają ogłoszenia wymagane przez prawo oraz statuty spółek. Oznacza to bieżące informacje w zakresie m.in. walnych zgromadzeń, projektów uchwał, sprawozdań finansowych i opinii biegłych rewidentów.

Co istotne, publikacja ogłoszeń na stronie internetowej nie zwalnia z obowiązku publikowania tradycyjną drogą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Za niedopełnienie obowiązków informacyjnych, czyli brak strony internetowej zawierającej właściwe informacje lub niezgłoszenie takowej do odpowiedniego rejestru, grozić będą sankcje.

Wdrożenie nowych zasad

Wobec nowelizacji KSH spółki, które dotąd utrzymywały jedynie stronę-wizytówkę lub nie posiadały witryny w ogóle, czekają duże zmiany. Trzeba wziąć pod uwagę, że strona internetowa spółki musi obecnie stanowić sprawny i przejrzysty kanał bieżącej komunikacji z akcjonariuszami. Oznacza to najprawdopodobniej konieczność zaangażowania pracownika w regularną i terminową publikację treści i zarządzanie nimi. Warto także przyjrzeć się dostępności treści i intuicyjności interfejsu, a także zabezpieczyć się na wypadek awarii i chwilowego wyłączenia strony. Wdrożenie dodatkowych masek językowych, choć nie jest ustawowo wymagane, z pewnością ułatwi komunikację z niepolskojęzycznymi inwestorami i zachęci do zapoznania się bliżej z działalnością spółki.

 

 

 

 

Niech język nie stanowi bariery! Corporate Services ekspresowo dostarcza tłumaczenia raportów bieżących i relacji inwestorskich. O szczegółową ofertę pytaj na service@csx.pl.