Tłumaczenia finansowe to ważne zadanie, które najlepiej powierzyć zaufanym specjalistom. Na pierwszy rzut oka treść dokumentów księgowych wydaje się powtarzalna. W rzeczywistości są to jednak precyzyjnie skonstruowane teksty, a błąd popełniony przez niewprawnego tłumacza może wiele kosztować tak jego samego, jak i klienta. O czym należy pamiętać tłumacząc dokumenty finansowe? Podpowiadamy!

Wiedza o rachunkowości – co musi wiedzieć tłumacz finansowy

Specjalistyczne dokumenty wymagają specjalistycznego tłumaczenia. Z tego powodu najlepiej wybrać  tłumacza, który sam ma szeroką wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów. Bez odpowiedniego przygotowania trudno bezpiecznie nawigować wśród pułapek terminologii finansowej, którą częściowo narzucają międzynarodowe i lokalne regulacje (jak choćby Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej), a częściowo praktyka samego klienta. Nierzadko zdarzają się wieloznaczności, jak np. słówko stock, które może przybierać zupełnie różne znaczenia w zależności od kontekstu i lokalizacji.

 

Dokładność – automatyczne narzędzia do kontroli jakości

Dokumenty finansowe, a zwłaszcza księgowe powinny być maksymalnie czytelne i przejrzyste. Istotnym elementem tej przejrzystości jest standaryzacja i spójna terminologia; z tego powodu tłumaczenia finansowe świetnie nadają się do pracy z narzędziami CAT. Część kontroli jakości pomoże wykonać spellchecker skonfigurowany pod odpowiedni język docelowy, który sprawdzi chociażby formaty liczbowe i daty. Dzięki pamięciom tłumaczeniowym jesteśmy w stanie tłumaczyć dokumenty w sposób spójny na przestrzeni kolejnych okresów sprawozdawczych, a nawet uwzględnić terminologię specyficzną dla danego klienta. Dobrym pomysłem jest też stworzenie listy kontrolnej dla narzędzia QA, w której zdefiniujemy terminy oraz tłumaczenia i rozwinięcia skrótów i nazw instytucji, które mogą się pojawić w tłumaczeniach finansowych. Taka checklista pomoże zapewnić spójność i poprawność nawet w dużych projektach tłumaczeniowych.

 

Formatowanie – tabelki

Tłumaczenie sprawozdań finansowych najczęściej oznacza sporo pracy związanej z formatowaniem plików. W tabelach finansowych każda pozycja, każdy odstęp i każdy znak interpunkcyjny spełniają określoną funkcję. Tłumacząc tego rodzaju dokumenty trzeba bezwzględnie upewnić się, że w przetłumaczonym pliku wszystkie pozycje znajdują się na swoich miejscach, a liczby są odpowiednio sformatowane (uwaga na separatory dziesiętne!).

 

Poufność i terminowość

Tłumacze zainteresowani pracą w tej dziedzinie muszą zdawać sobie sprawę, że tłumaczenia finansowe wiążą się dużą dozą odpowiedzialności prawnej.  Po pierwsze, dokumenty takie jak sprawozdania finansowe są publikowane zgodnie z harmonogramami wymaganymi prawem obowiązującym klienta. Z tego powodu w niektórych przypadkach spóźnienie po stronie tłumacza może mieć bardzo poważne (czytaj: kosztowne) konsekwencje. Po drugie, tłumacząc dokumenty finansowe możemy mieć do czynienia z informacjami poufnymi, w tym stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa. W takich wypadkach dyskrecję tłumacza gwarantuje się odpowiednią umową.

 

Pamiętajmy, że dokumenty księgowe i finansowe służą wielu osobom, które można określić jako istotne lub wręcz kluczowe z punktu widzenia organizacji – korzystają z nich między innymi współwłaściciele, inwestorzy i urzędnicy państwowi. Powierzając ich tłumaczenie profesjonalistom, można mieć pewność, że zadbają o to, by dokumenty spełniły swoją rolę niezależnie od języka odbiorcy.

 

 

 

 

Tłumaczenia finansowe to nie tylko specjalność CS – my prostu robimy to najlepiej. Dowiedz się więcej lub prześlij dokumenty do wyceny na service@csx.pl.