Ostatnio pisaliśmy o sposobach rozliczania tłumaczeń pisemnych. W dzisiejszym wpisie skupimy się na wycenie i rozliczaniu zleceń tłumaczeniowych realizowanych za pomocą narzędzi CAT.

 

Na początek warto zaznaczyć, że CAT-y stanowią znaczne wsparcie dla tłumacza, przede wszystkim w przypadku zleceń o dużym stopniu powtarzalności. Będą to na przykład tłumaczenia prawnicze, techniczne i finansowe, a także większości dokumentów korporacyjnych. Program wykorzystuje powtarzalność tekstu i dostępne zasoby, takie jak słowniki i tłumaczenie maszynowe, by zaoszczędzić nakład pracy i czas potrzebny na jej wykonanie.

 

Wycena tłumaczenia: pamięć tłumaczeniowa i analiza projektu

W agencji tłumaczeniowej za wycenę i rozliczanie tłumaczeń odpowiada najczęściej kierownik projektu. Po zaimportowaniu dokumentów do narzędzia CAT i wybraniu odpowiednich zasobów do zlecenia (pamięci tłumaczeniowych i słowników) przeprowadzamy jego analizę. Na tym etapie program dokładnie oblicza, na ile – w słowach, znakach lub procentach – uda się wykorzystać istniejące zasoby. Wynik analizy może wyglądać mniej więcej tak:

Analiza dokumentu pod kątem dopasowań z TM ma decydujące znaczenie dla rozliczenia tłumaczeniaZ analizy wynika, że w zleceniu o objętości 574 słów mamy zaledwie 1% powtórzeń i 0% pełnych dopasowań z pamięci, za to ponad 9% stanowią całkiem wysokie dopasowania (match 85-99%). Wyraźnie widać, że zdecydowaną większość stanowi jednak nowy tekst, czyli tzw. non-matche oraz dopasowania rozmyte (poniżej 75%). W tym momencie project manager może już zaplanować pracę i oszacować czas potrzebny na wykonanie zlecenia.

 

Rozliczenie tłumaczenia: weighed counts, czyli słowa ważone

Analiza plików, oprócz tego, że stanowi świetną informację wstępną, ma także istotny wpływ na rozliczenie zlecenia realizowanego w narzędziu CAT. Poziomy dopasowania z pamięci (przedziały matchów) otrzymują bowiem wagi, które stanowią odzwierciedlenie tego, jaką część pełnej stawki za tłumaczenie danego fragmentu otrzyma tłumacz bądź zapłaci klient. Przelicznik dla obu zainteresowanych niekoniecznie musi się tu pokrywać. Przedziały wagowe (weight) mogą prezentować się na przykład tak:

Analiza dokumentu pod kątem dopasowań z TM ma decydujące znaczenie dla rozliczenia tłumaczenia

 

Spróbujmy rozkodować powyższą tabelkę na przykładzie. Jeżeli waga przypisana powtórzeniom (Repetition) wynosi 30%, to wówczas w zleceniu, w którym na 10 000 słów wystąpi 1000 powtórzeń, 90% zlecenia zostanie rozliczone według pełnej stawki, a pozostałe 10% będzie kosztowało biuro i klienta jedynie 30% tej stawki. Analogicznie rzecz ma się w przypadku dopasowań kolejnych rzędów.

Po nadaniu wag możemy wygenerować analizę zlecenia uwzględniającą przeliczenie wagowe (w memoQ umożliwia to opcja weighed counts). Taka analiza posłuży przede wszystkim project managerowi do dokładniejszego oszacowania kosztu i końcowego rozliczenia. Oczywiście z punktu widzenia tłumacza korzystne są jak najwyższe wagi, możliwie najbliższe pełnej stawce. Warto dodać, że dopasowania niższe niż 75% zazwyczaj rozliczane są z wagą 100%, ponieważ w rzeczywistości wymagają głębokiej ingerencji w tekst.

 

 

 

Dokumenty do wyceny prześlij na service@csx.pl – przeanalizujemy je jeszcze tego samego dnia!