8 października Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych. Zostało ono ogłoszone 9 października, a zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym miesiącu.

 

Ustawowe stawki wynagrodzeń za tłumaczenia poświadczone już od lat są w środowisku tłumaczy tematem zapalnym. Do tego stopnia, że pod koniec ubiegłego roku coraz częściej mówiło się o możliwości publicznych protestów. Powód był w końcu niebagatelny – niemal 15 lat minęło od  ustalenia stawek za czynności tłumacza przysięgłego. Mimo wielokrotnych interpelacji przez cały ten czas stawki nie wzrosły ani o złotówkę. Wielu tłumaczy skarżyło się także na problemy z terminowymi płatnościami. Przypomnijmy, że tłumacz przysięgły nie może (lub w praktyce ma bardzo ograniczoną możliwość) odmówić stawienia się na wezwanie organów. Wszystko to ostudziło zapał wielu adeptów sztuki tłumaczeniowej do ubiegania się o uprawnienia tłumacza przysięgłego. Tymczasem w dobie napływu imigrantów i turystów z zagranicy zapotrzebowanie na tłumaczenia sądowe rośnie.

 

Ostatecznie jednak doczekaliśmy się – 8 października Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych. Rozporządzenie ogłoszono już następnego dnia, a dziś – 16 października – trafiło do Dziennika Ustaw. Oznacza to, że do końca października wejdą w życie nowe stawki, wyższe o 50%. Obecnie cena strony przekładu (1125 znaków) z języka obcego na polski waha się w granicach 23-33 zł, zależnie od grupy językowej tekstu źródłowego. Po wejściu w życie rozporządzenia stawki wzrosną do 34-50zł.

 

Tłumacze przysięgli zyskają także prawo do dodatkowych 20% za tłumaczenie ustne w porze nocnej, niedziele i święta. Za każdą stronę odpisu tłumaczenia klienci dopłacą 50 groszy.

Projekt rozporządzenia - nowe stawki dla tłumaczy przysięgłych

Według aktualnych danych statystycznych w Polsce w uprawnienia tłumacza przysięgłego posiada około 10 000 wykwalifikowanych specjalistów, z czego tylko niewielki odsetek podejmuje się pracy w sądzie lub innym organie wymiaru sprawiedliwości (za ceo.com.pl).

 

 

 

 

Tłumacz przysięgły czy zwykły? Tutaj podpowiadamy jak stwierdzić, czy Twoje dokumenty wymagają tłumaczenia z uwierzytelnieniem.