Praca

Redaktor tekstów polskich

Redaktorzy odpowiadają za korektę, redakcję i adiustację naszych tłumaczeń.Od kandydatów oczekujemy doskonałej znajomości języka polskiego (stylistyki, ortografii i interpunkcji) oraz bardzo dobrej znajomości angielskiego. Ponadto…
Jerzy Katolik
13 kwietnia 2018